Lòng tin

Không thể dùng cảm xúc để nhận định 1 người hay 1 vấn đề. Lòng tin cũng có những cơ sở của nó để nhận xét đánh giá.
lòng tinI. Lòng tin là một khái niệm gồm 7 yếu tố:
+ Pháp lý
+ Uy tín
+ Mục đích (động cơ)
+ Năng lực (Trình độ)
+ Môi trường

(đó là 5 nhân tố định tính bên dưới là 2 yếu tố định lượng)
+ Năng lực tài chính: nằm ở phương án kinh doanh và dòng tiền nằm ngoài phương án kinh doanh
+ Sự đảm bảo

II. Đánh giá lòng tin (đánh giá độ tin cậy của đối tác trong kinh doanh)
1. Pháp lý: nếu đối tác đủ pháp lý, chúng ta sẽ tìm được 1 phẩm chất không trả không được. Nếu đối tác không có pháp lý thì không trả cũng được.
Ví dụ: trên 18 tuổi, không tâm thần, không bị tòa kêu án...
2. Uy tín:
 • Thái độ sẵn lòng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ. Sự sẵn sàng này chia làm 3 tông độ: Sẵn sàng thực hiện - mong muốn thực hiện - Kiên quyết thực hiện (loại còn lại là không muốn trả)
 • Lịch sử quan hệ
 • Ở kết quả mỗi lần giao tiếp (phỏng vấn, đàm phán): uy tín thể hiện ở ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
  Ví dụ 1: với bộ câu hỏi mà kết quả thu được của câu thứ 4 không ăn khớp, logic với 3 câu đầu thì được đánh giá là không tin tưởng được.
  Ví dụ 2: ghi nhận lại các biểu hiện phi ngôn ngữ. Mời bạn xem thêm bài ngôn ngữ cơ thể.
3. Mục đích:
 • Hợp pháp: không vì những mục đích vi phạm pháp luật
 • Hợp lệ: chỉ làm những việc trong giấy phép kinh doanh
4. Năng lực tạo lợi nhuận:
 • Có kiến thức kinh doanh
 • Kinh nghiệm
 • Tần số tạo lợi nhuận: toàn lãi, toàn lỗ, lúc lãi lúc lỗ (trường hợp này chưa thể kết luận được, phải tìm thêm yếu tố khác)
5. Môi trường kinh doanh: tốt nếu thỏa mãn:
 • Môi trường chính trị và luật pháp
 • Môi trường tự nhiên
 • Môi trường kinh tế
 • Môi trường công nghệ
 • Môi trường văn hóa
6. Nguồn thực hiện nghĩa vụ trả nợ (năng lực tài chính)
 • Dự án kinh doanh: đảm bảo tính cần thiết + tính khả thi + tính hiệu quả + thiết kế kỹ thuật + tiến độ thực hiện
 • Tài chính ngoài dự án
7. Sự đảm bảo: Thế chấp / Cầm cố / Bảo lãnh
Tính pháp lý của tài sản đảm bảo
Xác định được giá tài sản
Xác định được thị trường tài sản
Giá trị của tài sản tùy vào 6 yếu tố trên 
ƯU TIÊN SỐ 1 LÀ THÁI ĐỘ TRẢ NỢ
- - - - - - - - - o 0 o - - - - - - - - - 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây